Posted on Leave a comment

“ปวดข้อพับเข่าด้านหลัง” อาการปวดที่ต้องเจอของนักกีฬา

ปวดข้อพับเข่าด้านหลัง

แม้กีฬาจะเป็นกิจกรรมสนุกสนาน ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง แต่ควรเล่นด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการเล่นกีฬาที่มีการเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล ฯลฯ เส้นเอ็นอาจรับน้ำหนักไม่ไหว เกิดการบิดหมุนและฉีกขาด ซึ่งการบาดเจ็บที่พบบ่อยครั้ง คือ “ปวดข้อพับเข่าด้านหลัง” ในข้อเข่ามีเส้นเอ็นหลายเส้น แต่ละเส้นทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเข่าอย่างเหมาะสม โดย “เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า” จะอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของข้อเข่า และยาวไปตามแนวเฉียงด้านหลังของกระดูกต้นขาไปจนถึงกระดูกหน้าแข้ง เส้นเอ็นดังกล่าวทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกหน้าแข้ง ป้องกันไม่ให้ขาส่วนล่างเคลื่อนไปด้านหน้า และป้องกันไม่ให้ขาเกิดการบิดหมุน

เจ็บที่ข้อพับหลังหัวเข่าอาจเกิดจากการพับเข่านานๆ ทำให้เส้นเลือดหลังข้อพับอาจถูกกดทับ ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก 

การดูแลตัวเองหากเกิดอาการปวดข้อพับเข่าด้านหลังสามารถทำได้ ดังนี้

  1. พยายามหลีกเลี่ยงการนั่งพับเข่านานๆ ถ้าจะให้ดีควรนั่งเก้าอี้ และงอเข่าเป็นมุมไม่มากกว่า 90 องศา 
  2. การเล่นโยคะ ช่วยยืดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ 
  3. การออกกำลังการเฉพาะท่าที่เหมาะสม คือ การยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นหลังข้อเข่า และการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าให้แข็งแรง 
ปวดข้อพับต้นขา

การยืดกล้ามเนื้อและเอ็นหลังข้อเข่า ช่วยลดอาการปวดข้อพับเข่าด้านหลัง

โดยยืดกล้ามเนื้อและค้างไว้ 10-20 วินาที ทำท่าละ 3-5 ครั้ง ดังนี้ 

1. นอนหงาย ชันเข่าข้างขวาขึ้น ยกขาซ้ายโดยเข่าเหยียดตรง จะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อและเอ็นหลังข้อเข่า แล้วทำสลับข้าง 
2. นั่งกับพื้น ขาข้างขวาเหยียดตรง งอเข่าซ้าย โน้มตัวไปด้านหน้าจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อและเอ็นหลังข้อเข่าแล้วทำสลับข้าง
3. การบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรง 
นอนหงายหรือนั่งเหยียดขา หมอนเล็กๆรองใต้เข่า ให้เข่างอเล็กน้อย เกร็งกล้ามเนื้อรอบเข่า ค้างไว้ 5 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง 
หากอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์ค่ะ

arukouthailand ผลิตภัณฑ์ซัพพอร์ตเข่า คุณสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเข่าของคุณกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี