Posted on Leave a comment

อาการและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ “เส้นเอ็นหัวเข่าตึง”

เส้นเอ็นหัวเข่าตึง

เอ็น หรือ เอ็นยึด หรือ เส้นเอ็น (ligament) หมายถึง กลุ่มหรือมัดเส้นใยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งเรียงตัวในทิศทางเดียว เห็นได้ชัดและไม่มีกล้ามเนื้อยึดที่ปลายทั้งนี้เอ็นมีความหมายถึงโครงสร้างได้ 3 ชนิด เอ็น หมายถึง เนื้อเยื่อเส้นใยที่ยึดระหว่างกระดูก เรียกว่า  เอ็นข้อต่อ,   เอ็นเส้นใย,  เอ็นแท้

 • เอ็นคล้ายคลึงกับเอ็นกล้ามเนื้อและพังผืด เอ็น ประกอบด้วย คอลลาเจน
 • เอ็นยึดระหว่างกระดูกชิ้นหนึ่งกับกระดูกอีกชิ้นหนึ่ง
 • เอ็นกล้ามเนื้อยึดระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูก
 • พังผืดเชื่อมกล้ามเนื้อมัดหนึ่งกับกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่ง

เส้นเอ็นเข่า แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่… 

 1. อยู่ทางด้านข้างของข้อทางด้านใน จะจำกัดการเคลื่อนไหวทางด้านข้าง      
 2. อยู่ทางด้านข้างของข้อทางด้านใน จะจำกัดการเคลื่อนไหวทางด้านข้าง      
 3. อยู่ภายในข้อเข่า เอ็นลักษณะไขว้กันอยู่ทางด้านหน้า ซึ่งจำกัดการเคลื่อนไหวทางด้านหน้า     
 4. อยู่ภายในข้อเข่า เอ็นลักษณะไขว้กันอยู่ทางด้านหน้าจำกัดความเคลื่อนไหวทางด้านหลัง
  กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ทำหน้าที่รองรับและให้ความมั่นคงกับข้อ และช่วยในการเคลื่อนไหว

เส้นเอ็นเข่ายึด เส้นเอ็นเข่าตึง อาการ

“เส้นยึด เส้นตึง” คำพูดที่ฟังดูคุ้นหูแต่ไม่ค่อยจะน่าเอ็นดูสักเท่าไหร่ เพราะถ้ามีอาการขึ้นมาทีไร เป็นต้องรีบแจ้นไปหาหมอนวดทุกที เวลาที่เราพูดถึงเส้นยึดนั้นเข้าใจกันหรือไม่ว่าอาการเป็นอย่างไร เส้นอะไรที่ยึด แล้วกับการที่ต้องไปนวดกันทุกสัปดาห์นั้นช่วยได้จริงหรือ

“เส้น” หมายถึงเส้นเอ็นที่ยึดระหว่างข้อกับกล้ามเนื้อ ซึ่งมีอยู่ทุกส่วนของร่างกาย แต่เส้นที่ยึดกันส่วนใหญ่ มักเป็นเส้นเอ็นระหว่างสะโพกที่เกาะจากสะโพกไปข้อเข่า เส้นเอ็นข้างข้อเข่า เส้นเอ็นต้นคอ เส้นหลัง และส่วนมาก 80% เส้นที่สามารถตึงตัวได้บ่อย คือ เส้นเอ็นบ่า หรือที่มักเรียกกันว่า สะบักจม

“ยึด” คือ อาการที่เส้นเอ็นเกิดการตึงตัว เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดรั้ง ขาดความยืดหยุ่น หากทิ้งให้กล้ามเนื้อหดตัวนานๆ ไม่คลาย จะเป็นก้อนแข็งตึง กดแล้วเจ็บ พบมากในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย สาเหตุเกิดจากการใช้ร่างกายซ้ำๆ อยู่ในท่าเดิมนานๆ รวมไปถึงการใช้อิริยาบถที่ผิดท่าผิดทาง

การนวดเป็นการบรรเทา หรือการรักษาชั่วคราว เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว แต่ถ้านวดแล้วไม่ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ชีวิตก็กลับไปตึงเหมือนเดิม ถ้าคุณยังนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน เมื่อมีอาการปวด พอถึงวันหยุดก็วิ่งไปหาหมอนวดกันสักครั้ง เช้าวันจันทร์ก็กลับไปนั่งกันใหม่ ชีวิตวนไปอยู่แบบนี้ บอกได้ทันทีว่าอาการเส้นยึด เส้นตึง ก็จะวนเวียนอยู่กับคุณแบบนี้ไม่มีทางหาย

เส้นเอ็นเข่ายึด เส้นเอ็นเข่าตึง อาการ
 • “เส้นยึด เส้นตึง” พบมากในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย
 • การฉีดยาคลายกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่มีอาการยึดตึง จะช่วยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้คลายตัวและกลับมามีความยึดหยุ่น แต่ควรต้องปรับเปลี่ยนนิสัย ออกกำลัง

การรักษาภาวะเส้นยึด ให้หายขาดและได้ผลในระยะยาวต้องทำให้กล้ามเนื้อที่ยึดนั้นยืดออก ประกอบกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม่ คนไข้ต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอ

การรักษาทำได้โดยการฉีดยาคลายกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่มีอาการยึดตึง เพื่อแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้คลายตัวและกลับมามีความยึดหยุ่น การรักษาโดยการฉีดยาเป็นเหมือนการขึ้นทางด่วน เพราะฉีดแล้วอาการจะดีขึ้นทันที แต่คุณต้องลงให้ถูกที่ ต้องปรับเปลี่ยนนิสัย ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ แบบนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน แต่หากขึ้นทางด่วนแล้วหลงลงไม่ถูกที่ จะไปลาดพร้าวแต่ดันไปลงบางนา ฉีดยาแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม อาการก็กลับมาเป็นใหม่ ต้องขับวนไปอยู่แบบนี้ไม่หายขาดสักทีขอบอก

การออกกำลังกาย คือหัวใจสำคัญของการรักษาอาการเส้นตึง หากคุณไม่อยากถูกเส้นทำมึนตึงด้วย ต้องคอยช่วยกันเหยียดยืดเอาไว้ โดยการทำ Stretching Exercise หรือการออกกำลังกายด้วยโยคะ เพราะการยืดเหยียดจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว และมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ

arukouthailand ผลิตภัณฑ์ซัพพอร์ตเข่า คุณสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเข่าของคุณกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี